Souhlas se zpracováním osobních údajů a citlivých osobních údajů

Uživatel mobilní aplikace Seznam Zprávy poskytuje společnosti Seznam.cz, a.s., IČO 261 68 685, se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 (dále jen “Správce”) jako provozovateli mobilní aplikace Seznam Zprávy, své osobní údaje, a další data v rámci využití funkce Videokomentáře v mobilní aplikaci Seznam Zprávy, a uděluje tímto Správci svůj výslovný souhlas v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů a dalších dat.

Uživatel poskytuje Správci osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, emailu Uživatele a další data, a to za účelem využití funkce Videokomentáře mobilní aplikace Seznam Zprávy, tedy za účelem vytváření video příspěvků uživatele a jejich případné následné zpřístupnění na serverech Správce.

Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Správci na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv na adrese Správce Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 odvolat. Správce garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, tedy právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů Uživatele, a právo Uživatele žádat Správce o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu, domnívá-li se, že Správce provádí zpracování osobních údajů Uživatele v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování.