Mapy.cz

Zajímá Vás, jaké údaje o uživatelích aplikace Mapy.cz a Windymaps.com shromažďujeme a proč? Potom čtěte dál.

Z osobních údajů zadaných při vaší registraci do služeb Seznamu můžeme použít:

  • váš email pro komunikaci s vámi (můžeme vám posílat důležitou komunikaci ohledně vámi hlášených chyb v mapě, vámi požadovaných doplnění do mapových podkladů, zpracování vámi zaslaných fotografií a dalších doplňujících údajů, které jsme nám zaslali a budou zveřejněny v mapě).
  • vaše jméno a pohlaví pro personalizaci vaší zkušenosti s mapy.cz (oslovení v komunikaci)

Při práci s mapy.cz nám zanecháváte některé údaje, které uchováváme a dále používáme pro zlepšení toho, jak mapy.cz fungují pro vás i ostatní uživatele:

  • vámi hledané výrazy - nabízíme vám je v historii hledání
  • vámi nahrané fotografie včetně jejich metadat - ukládáme je do map a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům viz odsouhlasené licenční ujednání k fotografiím na mapách https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/licencni-ujednani-ke-vkladani-fotografii-na-mapycz/
  • údaje o tom jak pracujete s mapy.cz, jak často a jakým způsobem používáte jejich funkce. Tyto údaje následně využíváme pro zlepšování samotného produktu mapy.cz

V případě přihlášení do mapy.cz můžete použít vaše existující přihlašovací údaje pro služby Seznamu. Pokud si vytváříte nový účet, budeme po vás vyžadovat některé osobní údaje viz https://napoveda.seznam.cz/cz/login/smluvni-podminky-2017/smluvni-podminky-pro-registraci-uzivatelu-1-11-2017/

Pokud se k mapám přihlásíte a používáte funkci Moje mapy, ukládáte si u nás některé další údaje. Ty pro vás uchováváme a díky tomu vám umožňujeme jejich sdílení mezi mapy.cz na webu a vašimi mobilními zařízeními.

Mohou to být následující údaje:

  • vámi nahrané fotografie včetně jejich metadat - ukládáme je do map a zobrazujeme je vám i ostatním uživatelům viz odsouhlasené licenční ujednání k fotografiím na mapách https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/licencni-ujednani-ke-vkladani-fotografii-na-mapycz/
  • vaše uložené stopy z mobilních zařízení, včetně veškerých údajů o poloze, délce, rychlosti, a dalších, vámi zaznamenaných metadat - tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat
  • vámi uložené trasy, body, vlastní body, ruční měření a další položky uložené do uživatelem definované struktury v rámci Moje mapy - tyto vám zobrazujeme v Moje mapy, kde s nimi můžete dále pracovat
  • údaje o vašem bydlišti a místě, kde pracujete (pokud si je nastavíte) - ty vám pro usnadnění nabízíme při plánování a vyhledávání

Veškeré údaje, které jste si uložili do Moje mapy (i celé složky/výlety), můžete sdílet s ostatními uživateli mapy.cz

Vámi nahranými stopami můžete při jejich ukládání anonymně přispět do veřejné databáze stop. Při jejich uložení do sdílené databáze stop z nich odstraníme veškeré informace o vás.

Pokud použijete funkci nahlášení chyby v mapě, nebo v aplikacích mapy.cz, sbíráme kromě vaší identifikace i další údaje potřebné k vyřešení chyby - vaši polohu, údaje o vašich akcích v mapách v okamžiku nahlášení chyby, podrobnosti o vašem prohlížeči, nebo mobilním operačním systému, obrázek vaší obrazovky mapy.cz v okamžiku nahlášení chyby, aktuálně stažené offline mapy v aplikaci. Tyto informace jsou následně použity k řešení vašeho problému s mapovými podklady, nebo s aplikacím mapy.cz

Nahrané fotografie, které jste do map nahráli jako anonymní uživatel, nemáte možnost v budoucnu odstranit.

Pokud se do mapy.cz přihlašujete, tak vaše data uložená v Moje mapy můžete kdykoliv smazat a to včetně nahraných fotografií.

Výrazy ve vaší historii hledání můžete kdykoliv odstranit.

Pokud požádáte o vymazání všech dat spojených s vaším Seznam účtem, budou vymazána i data spojená s produktem mapy.cz.

Pokud jste nahráli do map vaše fotografie a udělili jste tím Seznamu Licenční práva k těmto fotografiím, již použité fotografie nebudou odstraněny, bude pouze odstraněna jejich vazba k vaší osobě.