Sweb.cz

Služba Sweb.cz nepracuje s žádnými osobními údaji, vyjma údajů, které slouží přímo k vytvoření a poskytnutí samotné služby.

Mezi takové údaje patří:

  • uživatelské jméno
  • síťové identifikátory