Sport.cz

Registrace do diskusí

V případě registrace do diskusí na serveru Sport.cz se vás zeptáme na tyto osobní údaje:

  • Email
  • Jméno
  • Příjmení
  • Země
  • Město
  • Ulice
  • PSČ

Tyto údaje slouží k ujištění, že jste to opravdu vy. Budeme je využívat k tomu, abychom vám mohli zaslat dopis s autentizačním kódem. Naším cílem je, aby v diskusích na serveru Sport diskutovali reálné osoby a nesli zodpovědnost za svoje příspěvky.

Tyto údaje nám dále slouží k tomu, abychom neumožnili opětovnou registraci těm uživatelům, kteří vytrvale porušovali pravidla diskusí (https://napoveda.seznam.cz/cz/sport/pravidla-nazoroveho-fora/).

Veškeré diskusní příspěvky na serveru Sport.cz mažeme po dvou dnech. Uchováváme v databázi u každého uživatele pouze ty příspěvky, které porušily pravidla diskusí a kvůli kterým byl daný uživatel na určitou dobu zabanován (= byl mu znemožněn přístup do diskusí). Tyto příspěvky uchováváme z důvodu uchování historie problematických příspěvků a efektivnějšího managementu diskusí s cílem zajistit kvalitu diskusí.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a.s. a společnosti Borgis, a. s., které zajišťuje obsahovou část serveru. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení přístupu do diskusí vaše osobní data smažeme, avšak pouze v případě, že nebudeme evidovat trvalou blokaci za systematické porušování pravidel diskusí. V takovém případě vaše údaje zůstanou v databázi uchovány, abych mohli zabránit opětovné registraci uživatelů, kteří chtějí systematicky porušovat pravidla diskusí na našem serveru.