Novinky.cz

Registrace do diskusí

V případě registrace do diskusí na serveru Novinky.cz se vás zeptáme na tyto osobní údaje:

 • Email
 • Jméno
 • Příjmení
 • Země
 • Město
 • Ulice
 • PSČ

Tyto údaje slouží k ujištění, že jste to opravdu vy. Budeme je využívat k tomu, abychom vám mohli zaslat dopis s autentizačním kódem. Naším cílem je, aby v diskusích na serveru Novinky diskutovali reálné osoby a nesli zodpovědnost za svoje příspěvky.

Tyto údaje nám dále slouží k tomu, abychom neumožnili opětovnou registraci těm uživatelům, kteří vytrvale porušovali pravidla diskusí (https://www.novinky.cz/specialy/dokumenty/160329-vitejte-v-nazorovem-foru-serveru-novinky-cz.html).

Veškeré diskusní příspěvky na serveru Novinky.cz mažeme po dvou dnech. Uchováváme v databázi u každého uživatele pouze ty příspěvky, které porušily pravidla diskusí a kvůli kterým byl daný uživatel na určitou dobu zabanován (= byl mu znemožněn přístup do diskusí). Tyto příspěvky uchováváme z důvodu uchování historie problematických příspěvků a efektivnějšího managementu diskusí s cílem zajistit kvalitu diskusí.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a.s. a společnosti Borgis, a. s., které zajišťuje obsahovou část serveru. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení přístupu do diskusí vaše osobní data smažeme, avšak pouze v případě, že nebudeme evidovat trvalou blokaci za systematické porušování pravidel diskusí. V takovém případě vaše údaje zůstanou v databázi uchovány, abych mohli zabránit opětovné registraci uživatelů, kteří chtějí systematicky porušovat pravidla diskusí na našem serveru.

Služba „Články emailem“

V případě registrace do služby Články emailem na adrese https://www.novinky.cz/emailem/ se vás zeptáme na tyto údaje:

 • emailovou adresu,
 • čas, kdy chcete články dostávat
 • rubriky, ze kterých chcete články dostávat

Tyto údaje slouží k tomu, abychom vám byli schopní posílat odkazy na požadované články.

Po prvotní registraci vám přijde email s potvrzovacím odkazem. Tento odkaz musíte potvrdit pro aktivaci služby.

Zrušení či změnu služby lze provést pomocí příslušných odkazů uvedených v zasílaných emailech.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a.s. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení služby, vaše osobní data smažeme.

Služba „Vaše zprávy“

V případě registrace do služby Vaše zprávy (https://www.novinky.cz/vase-zpravy/) na serveru Novinky.cz se vás zeptáme na tyto osobní údaje:

 • Email
 • Jméno
 • Příjmení
 • Země
 • Město
 • Ulice
 • PSČ
 • Telefonní číslo
 • Rok narození

Tyto údaje slouží k ujištění, že jste to opravdu vy. Budeme je využívat k tomu, abychom vám mohli zaslat dopis s autentizačním kódem. Telefon potřebujeme pro rychlý kontakt s vámi, kvůli ověřování informací v dodaném článku. Rok narození potřebujeme kvůli tomu, protože publikovat články na našem serveru můžeme umožnit pouze osobám starším 18 let. U osob mladších si vyžádáme souhlas rodičů.

Se všemi informacemi, které nám poskytnete, budou nakládat výhradně pracovníci společnosti Seznam.cz, a.s. a společnosti Borgis, a. s., které zajišťuje obsahovou část serveru. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, považujeme za důvěrné.

V případě žádosti o zrušení přístupu do služby Vaše zprávy vaše osobní data smažeme.