Firmy.cz

Na následující stránce uvádíme přehled osobních dat uživatelů, které na firmách zpracováváme dle GDPR.

O uživatelích služby si neukládáme žádné osobní údaje, vyjma případů kdy uživatel provede na webu jednu z následujících akcí:

  • napíše recenzi
  • pošle poptávku
  • napíše nám přímý email
  • navrhne úpravu nějakého firemního zápisu (dobrovolně)

RUS účet

RUS účet je pro firmy.cz anonymní numerické ID (identifikační číslo). Dostáváme ho ve chvíli, kdy registrovaný uživatel Seznamu přijde na webovou službu firmy.cz. Držíme ho z důvodu správné funkcionality webu. Veškeré ostatní údaje má profil uživatele.

E-mailová adresa

E-mailové adresy uživatele ukládáme pouze po vyžádané akci uživatele. Emailovou adresu získáme buď z profilu (u recenzí) nebo ručním zadáním uživatele. E-mailovou adresu držíme pro následnou komunikaci s uživatelem. Vyžadujeme ji v následujících případech.

  • odeslání poptávky
  • napsání recenze
  • návrhy úpravy jednotlivých firemních profilů (nepovinné)
  • napište nám

IP adresy

IP adresy požadavku ukládáme u recenzí. U recenzí držíme tyto údaje neomezeně dlouho. V případě, že dojde k vymazání uživatele z profilu dojde k vymazání IP adresy a recenze se stane anonymní. To znamená, že na žádost firmy může kdykoliv dojít k jejímu smazání. U recenzí držíme IP adresy z důvodů odhalování manipulací s recenzemi. IP adresy držíme taktéž u odeslaných poptávek a to z důvodu detekce spamu. IP adresu u poptávek automaticky mažeme po 150ti dnech.

Jméno a příjmení

Využíváme jej u poptávky kdy nám jej uživatel sám vyplní do poptávkového formuláře. Jméno je zde uvedeno z důvodu důvěryhodnosti poptávky a je posláno v rámci celé poptávky poptávané firmě. Jméno dále máme uloženo u recenzí, kde jej bereme z profilu. V případě smazání nebo předělání jména na profilu dojde k anonymizaci recenze.

Telefonní kontakt

Ukládáme u odeslaných poptávek a předáváme jej poptávané firmě.

Detailní popis činností, při kterých si ukládáme některá osobní data uživatelů:

Poptávky

V případě, že se uživatel rozhodně zaslat pomocí naší služby poptávku si k němu zakládáme údaje, které do poptávky sám vyplní. Jedná se o jméno a příjmení, telefonní číslo a email uživatele. Tyto údaje ukládáme z důvodu zpětného kontaktu uživatele poptávanou firmou. Bez těchto údajů by poptávka nemohla být odeslána. Při odeslání uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Recenze

V okamžiku kdy chce uživatel ohodnotit některou z firem, musí být přihlášený na profilu. V případě, že klikne na “ohodnotit firmu” mu doplníme “jméno recenzenta” z profilu. Po odeslání recenze si ukládáme emailový kontakt recenzenta, jméno recenzenta, rusID a IP adresu. Je to z důvodu možného zpětného kontaktu v souvislosti s recenzí.

Návrhy úprav jednotlivých profilů

Když nám uživatel zašle návrh na úpravu některého z firemních profilů, má možnost zapsat zde svůj email, na který mu dáme vědět jak jsme s jeho návrhem naložili. Zapsání emailu není povinné.