Bílá pastelka

Podporujeme inovace a zajímavé nápady a pomáháme bořit bariéry českého internetu. Dlouhodobě spolupracujeme s TyfloCentrem a Centrem Tereza na zlepšování přístupnosti našich stránek a jejich úpravě pro nevidomé nebo osoby s postižením zraku. Právě proto jsme také v roce 2011 poprvé podpořili veřejnou sbírku Bílá pastelka. Její výtěžek je určen na výukové programy pro ty, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi se slepeckou holí, obsluhovat počítač nebo se uplatnit v zaměstnání.

Během 15. ročníku celostátní sbírky Bílá pastelka se vybralo téměř 2 miliony korun

I patnáctý ročník sbírky Bílé pastelky proběhl za podpory společnosti Seznam.cz. Povedlo se vybrat 1 775 878 korun. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) ve spolupráci se organizací Tyfloservis a jeho krajskými centry. Výtěžek sbírky je určen na financování dlouhodobých projektů pro nevidomé a slabozraké. Zvláštní důraz je kladen na výcvik vodících psů, na centrum pro odstraňování bariér, dále na navigační centrum, které má usnadnit zrakově postiženým samostatné cestování či v neposlední řadě na Tyflokabinet, který se zabývá celým spektrem problematiky kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené. Celý záběr aktivit je však mnohem širší. Jako tradičně byly během slavnostního ukončení sbírky vyhlášeny nejúspěšnější dvojice dobrovolníků.

14. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka nevidomým přinesl přes 1,8 milionu Kč

Výtěžek sbírky podpoří služby, které nevidomým, poskytují pořadatelé sbírky: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), Tyfloservis, o.p.s., a krajská TyfloCentra. Veřejná sbírka Bílá pastelka se koná u příležitosti Mezinárodního dne bíle hole a letos proběhla 15. října. Do prodeje symbolické Bíle pastelky se zapojilo přes 2 600 dobrovolníků z celé ČR a společně se podařilo vybrat 1 826 653 Kč. Během slavnostního zakončení 14. ročníku sbírky se oficiálně děkovalo dobrovolníkům ze všech krajů ČR, kteří prodali nejvíce bílých pastelek. Nejúspěšnější dvojice si odnesly dárky od Seznamu jako poděkování za jejich úsilí.

V Seznam.cz jsme odstartovali projekt Pět statečných

Seznam.cz již několik let spolupracuje se sbírkou Bílá pastelka. A pokud to jde, rádi pořadatele sbírky, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, podpoříme i při dalších aktivitách. I proto se nyní Seznam.cz zapojil do zajímavého projektu Pět statečných.

Projekt Pět statečných upozorňuje na palčivý problém zaměstnávání osob se zrakovým postižením a přistupuje k němu novým způsobem. Jeho cílem je přispět k vyšší zaměstnanosti nevidomých tím, že se sami formou stáže představí uvnitř velkých firem a dokáží, že jsou pro práci stejně kvalifikovaní jako kdokoli jiný.

Seznam.cz tento týden zahájil sérii stáží a HR oddělení si vzalo pod svá křídla slabozrakou stážistku Danu. Díky kolegům z personálního si tak i Seznam.cz na vlastní kůži vyzkoušel, jak se může prolnout korporátní svět se světem osob s poruchou zraku. „Projekt mě zaujal především tím, že vybízí nevidomé k aktivitě a záleží jen na nich, jak se této příležitosti chopí. Naše stážistka Dana prokázala kus odvahy i velké odhodlání zabojovat. Za ten týden mě přesvědčila o své chuti zatnout zuby, překonat překážky a pracovat. Ráda bych proto pro Danu našla pracovní uplatnění v Seznamu,“ shrnuje týdenní stáž Helena Kuklíková, personální ředitelka Seznam.cz.

Úspěch statečných stážistů může posílit ostatní i odstranit případné obavy a předsudky zaměstnavatelů. Podle sdružení SONS se míra nezaměstnanosti nevidomých v produktivním věku pohybuje okolo 75 – 80 %.

13. ročník sbírky Bílá pastelka překonal předchozí rok

U příležitosti Dne nevidomých se v rezidenci pražského primátora děkovalo nejlepším poskytovatelům služeb pro zrakově postižené a slavnostně byla vyhodnocena říjnová sbírka Bílá pastelka, které jsme byli opět hlavním partnerem. V den sbírky vyšlo do ulic téměř tři tisíce dobrovolníků, kteří za minimální příspěvek 20 Kč nabízeli originální bílou pastelku spolu s černým bločkem. Zřejmě i díky dobrému počasí se podařilo vybrat víc než v předchozím roce - 1 871 451 Kč. Během slavnostního zakončení 13. ročníku sbírky od dobrovolníků několikrát zaznělo, že si lidé bílou pastelku koupili také proto, že sbírce důvěřují díky mediální podpoře od Seznamu. Pro nejúspěšnější dvojice z každého regionu jsme připravili dárky od Seznamu jako poděkování za jejich úsilí.

Krasty s bílou pastelkou

V den sbírky, 17. října 2012, našemu Krastymu na homepage Seznam.cz přibyla bílá pastelka. Upozornil tak uživatele, že si tento den mohou od dobrovolníků na ulici zakoupit originální bílou pastelku symbolizující slepeckou hůl. Výtěžek ze sbírky je určen na výukové programy pro nevidomé, kteří se učí zvládat žít běžným životem v podmínkách ztráty či vážného poškození zraku.

Seznam.cz je hlavním partnerem sbírky Bílá pastelka

Stali jsme se hlavním partnerem jedenáctého ročníku celorepublikové sbírky Bílá pastelka. Prostřednictvím bannerů a přímých vzkazů do profilů služby Spolužáci.cz upozorňujeme naše uživatele na veřejnou sbírku.