Charitativní činnost

Movember

S růstem firmy vzniká také její společenská odpovědnost. Pomáhat ostatním pro nás znamená poděkování za vlastní úspěch. Máme silné mediální a uživatelské zázemí, díky kterému dokážeme oslovit veřejnost. Dlouhodobá strategie společenské odpovědnosti Seznam.cz je založena na spolupráci se stálými a stabilními partnery. Jsme česká firma a jedním z našich cílů je, aby i pomoc Seznam.cz zůstávala zejména v českém prostředí. Společně s našimi partnery jdeme napříč regiony a usilujeme o to, aby zásah pomoci byl co největší. Podílíme se na projektech, které jsou výjimečné, neotřelé a naše spolupráce je na úrovni exkluzivity.

Při cestě za úspěchem se řídíme naší vizí a hodnotami, které sdílíme s celou řadou našich klientů a uživatelů. Na těchto hodnotách je založena i naše spolupráce s charitativními projekty.

  • V Seznamu jednáme slušně a zodpovědně. Podporujeme poslání NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM zajistit každému dítěti výchovu v rodinném prostředí a ve spolupráci s LINKOU BEZPEČÍ se podílíme na ochraně mladých uživatelů v kyberprostoru. Když přijdou nesnáze ve velkém, pomáháme spolu s ČLOVĚKEM V TÍSNI obětem humanitárních katastrof či vojenských konfliktů nebo při řešení dlouhodobých nedostatků ve vzdělávání dětí z chudších rodin v Česku.

  • Podporujeme inovace a zajímavé nápady. Děláme přístupnější weby pro zrakově postižené, a proto také podporujeme sbírku BÍLÁ PASTELKA. Vytvořili jsme vlastní internetovou kategorii Pomoc n@ netu pro DĚTSKÝ ČIN ROKU a každý rok odměňujeme statečné děti, které mají odvahu pomoci.

  • Jsme neformální a máme smysl pro humor. Ten šíříme společně se ZDRAVOTNÍM KLAUNEM mezi dětmi v nemocnicích.

  • Otevřenou diskusí s dětmi upozorňujeme ve vlastním projektu SEZNAM SE BEZPEČNĚ na nebezpečí, která jsou skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu. Otevíráme i ta témata, o kterých se nemluví snadno. Díky projektu SEZNAM SE A POMÁHEJ dokážeme rychle pomoci i jednorázově. Do charitativních aktivit se také zapojují sami zaměstnanci podle vlastního rozhodnutí.

Člověk v tísni Bílá pastelka Dětský čin roku