Příběhy zaměstnanců

V Seznam.cz máme celou řadu kolegů, kteří u nás začali doslova od píky a vypracovali se na klíčové pozice, nebo dokonce do top managementu. Přečtěte si skutečné příběhy zaměstnanců, bez kterých si práci v Seznam.cz už ani nedokážeme představit.

Tomáš Hlucháň

Tomáš Hlucháň - z programátora manažerem vývoje

Do brněnské pobočky Seznam.cz jsem nastoupil jako programátor senior v dubnu 2011. Klasické programování, kdy jsem se staral o část vyhledávacího enginu (konkrétně o focení náhledů stránek pro internetové vyhledávání), mi vydrželo přesně 10 měsíců. V únoru 2012 jsem byl totiž povýšen na vedoucího týmu vývoje celého fulltextu, čímž na mě čekaly nové výzvy. Najednou pode mě spadali vedoucí týmů našeho fulltextu a já dohlížel na technickou stránku projektů, spolupráci napříč týmy i nábory nových kolegů.

V létě 2014 jsem dostal šanci podívat se na fulltext z jiného úhlu, když jsem se stal vedoucím fulltextového produktového týmu. Byť stejná služba a stejné projekty, programátorský a produktový pohled jsou dost odlišné. Ale protože mě nejvíc motivují věci, které ještě neznám, bral jsem tento posun jako skvělou příležitost k tomu, naučit se nové věci.

Přesně čtyři roky po mém nástupu, tedy 1. dubna 2015, přišel další kariérní posun. Stal se ze mě manažer vývoje a s touto novou pozicí jsem začal vést přes 200 lidí. Jsem rád, že Seznam.cz má vývojáře nejen v Praze, ale že část našich služeb se dělá na pobočkách. Brněnská pobočka je moje domácí, ale s nabývajícími povinnostmi trávím čím dál více času na centrále v Praze, protože řada věcí se musí řešit operativně a osobní kontakt je rychlejší a pohodlnější.

Jako programátor jsem měl vždy dobrý pocit, když se aplikace navrhla tak, že dlouhodobě dobře fungovala bez potřeby velkých zásahů a změn. Stejně přistupuji i k řízení oddělení vývoje. Mám radost, když se podaří udělat krok k tomu, že vývoj lépe funguje a vyžaduje jen malou míru nutné údržby. Případné nečekané nepříjemnosti se ale snažím vnímat jako příležitost udělat něco ještě lépe. Navíc takové momenty rozbíjí stereotyp a nutí zaměstnat hlavu naplno, což mě velmi baví. Na práci v Seznam.cz mám rád, že nemusím mít načteno tisíce stran směrnic, ale můžu používat selský rozum a dělat věci tak, jak mi dávají smysl.

Martina Fuksová

Martina Fuksová, manažerka oborových služeb

Do Seznam.cz jsem nastoupila na pobočku v Brně v roce 2003 jako marketingový poradce (dnes Account manager neboli obchodní poradce). Zkušenosti s prodejem či poradenstvím jsem do té doby neměla žádné, ale touha pracovat pro Seznam.cz byla větší než všechny moje obavy z neznáma.

Po šesti měsících, v září 2003, jsem se přihlásila do projektu pro začínající manažery „v tréninku“ a začátkem roku 2004 jsem se oficiálně stala opravdovým manažerem obchodního týmu. Tedy spíše podle názvu pozice na vizitce, cesta reálného manažera se přede mnou teprve otevřela. Začala jsem budovat vlastní obchodní tým, který v plné sestavě čítal 8-11 lidí. V Jihomoravském kraji, mém domovském regionu, jsme nepřetržitě okupovali první příčku v obchodních výsledcích.

Úspěch mého týmu mě po třech letech vedl k rozhlížení se po dalších příležitostech. Ta přišla v roce 2006, kdy jsem po úspěšném výběrovém řízení začala pracovat jako regionální manažer pro Jižní Moravu. Okruh mých podřízených se přibližně zpětinásobil, stejně jako oblast, ve které jsme s klienty spolupracovali.

Když pak v roce 2009 přišla další velká výzva, řídit obchodní síť v celé České republice, neváhala jsem ani chvilku. Řídila jsem tým přibližně 280 zaměstnanců, který z velké části tvořili obchodníci, manažeři a kolegyně a kolegové poskytující potřebný servis. V rámci obchodní sítě jsme pečovali jak o malé a střední klienty ve všech českých a moravských regionech, tak o klíčové zákazníky, vyjma těch z Prahy a Středočeského kraje.

V roce 2014 jsem dostala nabídku stát se manažerkou oborových služeb. Našimi klienty jsou zadavatelé reklamy na inzertních serverech Sreality.cz, Sauto.cz, Sdovolená.cz a Seznam Tip. Cílem do budoucna je tyto servery rozšířit o další nové služby.

Mirka Chadimová

Mirka Chadimová, manažerka účetního oddělení

V Seznam.cz jsem začala pracovat v květnu 2008 jako hlavní účetní. Od října 2008 působím jako manažerka účetního oddělení. V době mého nástupu probíhal ve společnosti velký audit společnosti Deloitte, takže bych svůj příchod rozhodně nepopsala jako klidný. Musela jsem se velmi rychle rozkoukat a zapojit se do rozjetého vlaku obrovské administrativy. V době svého nástupu jsem měla dvě podřízené – mzdovou účetní a účetní. Ještě v roce 2008 mi do týmu přibyly dvě účetní, z toho jedna do mzdového oddělení.

V roce 2008 byl Seznam.cz velikostí sotva poloviční. To s sebou přinášelo mnohem méně práce, než tomu bylo v následujících letech, kdy začaly probíhat různé fúze a akvizice. Prvním velkým projektem bylo v roce 2010 spojení Seznam.cz a Seznam.cz obchod. Na této fúzi jsme se toho mnoho naučili do dalších let, kdy následně probíhala spojení se spol. Mapy.cz či Global Inspiration (Stream.cz). V roce 2011 jsem zastřešovala přechod z účetního systému Vario na Helios.

Seznam.cz mi v průběhu let umožnil účast na mnoha školeních, která mě profesně posunula dále. Tím nejzásadnějším momentem pro mě bylo školení, které přispělo k tomu, že jsem udělala zkoušky na daňového poradce. Na své současné pozici takové znalosti využívám denně.

Nyní mám pod sebou 8 podřízených a na denní bázi řeším nejen účetní a daňové záležitosti Seznam.cz, ale i kontrolu smluv a další administrativní záležitosti s mou pozicí spojené.

Jan Mojžíš

Jan Mojžíš, vedoucí týmu system administrátorů

V roce 2002 jsem nastupoval do Seznam.cz na pozici administrátora. Tehdy se pod tímto označením schovávalo mnoho věcí včetně technické podpory pro zbytek společnosti. Administrování mi vydrželo tři roky. Poté se u mě v roce 2005 projevila mladická nerozvážnost a já se rozhodl, že chci vyzkoušet změnu a ze Seznam.cz jsem odešel. Vydrželo mi to ale jen rok a v roce 2006 už jsem byl opět zpátky, tentokrát na pozici senior administrátor. Zpětně nelituji toho, že jsem zkusil odejít, ale zjistil jsem, že v jiných firmách nic lepšího nenajdu.

Další změna pozice u mě nastala v roce 2008, kdy se ze mě stal senior systém administrátor. S tím, jak Seznam.cz rostl, se zužovala specializace jednotlivých administrátorů na konkrétní služby. Já dostal na starost naše vyhledávání a Sklik.

V Seznam.cz samozřejmě postupem času výrazně rostl počet administrátorů. I proto jsem byl v roce 2009 povýšen na vedoucího týmu administrátorů. Vytvářím nyní i návrhy architektury na jednotlivých službách po administrátorské stránce a postupně jsem se začal se svým týmem starat pouze o administraci serverů, které zajišťují provoz Seznam.cz Vyhledávání. Přibližně pětinu svého času navíc věnuji i vedení lidí.

Na práci v Seznam.cz mě baví, že se zde mohu setkat s těmi absolutně nejmodernějšími technologiemi, které bych nikde jinde nepoznal. Neustále mě to nutí se učit a nezůstat stát na jednom místě.

Milan Fridrich

Milan Fridrich, trenér senior

Moje historie v Seznam.cz se začala psát v srpnu 2008, kdy jsem nastoupil na pozici trenéra. Nutno podotknout, že tehdy jsem s trenérstvím neměl zkušenosti, ty jsem totiž do té doby sbíral především v obchodní sféře. Přišel jsem ve chvíli, kdy Seznam.cz pod sebe přijal obchodní síť a začal o obchodníky pečovat a pracovat na jejich vzdělávání, takže mi tematika těchto školení byla blízká a mohl jsem rozvíjet svoje trenérské dovednosti.

S vývojem se měnila i moje funkce: na začátku jsem tréninky přebíral, teď už je sám vymýšlím. Ostatně moje první školení, které jsem sám pro Seznam.cz vytvořil a týkalo se typologie MBTI, mi na začátku roku 2012 vyneslo povýšení na pozici trenér senior. Zkušenosti a trendy v oboru postupně proměnily i náplň mé práce. Nyní se mnohem intenzivněji věnuji individuálním konzultacím, stínování manažerů či vzdělávání externistů. Stále častěji totiž spolupracujeme s personálním oddělením na workshopech pro vysokoškoláky, dětské domovy atp. – a to jak v rámci charitativních projektů, tak kvůli hledání nových pracovních nadějí, které Seznam.cz potřebuje.

Na mojí práci v Seznam.cz mě baví, že se neustále mění a posouvá, protože se snažíme vymýšlet věci, které mají smysl. Naplňuje mě, že můžu získávat a prohlubovat své know-how a předávat ho dál. Momentálně se zaměřuji na typologii a její propojení se stress managementem, tedy téma, které nenabízí ani žádná specializovaná agentura. Chceme totiž našim zaměstnancům poskytnout nejaktuálnější nástroje k jejich seberozvoji, protože není nic horšího než zůstat stát na místě.